SADDLEBRED

American Saddle Horse, Amerikanratsuhevonen, Virginia Saddler, Kentucky Saddler

Historia

Saddlebredin historia alkaa jo 1600-luvulta, jolloin Britanniasta tuotiin amerikkalaisiin siirtokuntiin paikallisia hevosia, skottilaisperäisiä gallowayita ja irlantilaisia hobbyja. Molemmat olivat vanhoja rotutyyppejä, joilla oli taipumus peitsaamiseen. Näistä kehittyi siirtokunnissa ensin narragansettinpeitsari erityisesti Rhode Islandin ja Virginian alueilla. Ne olivat tuolloin arvostettuja ratsuhevosia miellyttävien askellajiensa ansiosta, mutta ne suoriutuivat mistä tahansa tehtävistä. Toinen samankaltainen rotu oli kanadanpeitsari (Canadian Pacer), jonka esivanhemmat olivat englantilaisia, hollantilaisia ja ranskalaisia hevosia. Se oli narragansettinpeitsaria isokokoisempi.

1700-luvulla siirtokuntiin alettiin tuoda Britanniasta myös täysiverisiä. Niitä risteytettiin narragansettinpeitsareihin ja kanadanpeitsareihin. Tuloksena syntyi hevostyyppi, joka oli perinyt narragansettinpeitsarin askellajit ja kestävyyden ja saanut täysiveriseltä lisää kokoa ja jaloutta. Näistä risteytyksistä oli jo Amerikan vallankumoukseen mennessä (1775-83) muodostunut selkeä hevostyyppi, jota tuolloin nimitettiin termillä American Saddle Horse tai American Horse. Narragansettinpeitsari ja kanadanpeitsari katosivat täysiveriristeytysten myötä.

1800-luvulla American Saddle Horse levisi siirtolaisten mukana länteen ja sitä kasvatettiin erityisesti Kentuckyssa. Tuolloin siihen risteytettiin edelleen täysiverisiä ja todennäköisesti muitakin rotuja, kuten morganeita ja hackneyita. Nimityskin vaihtui tuolloin Kentucky Saddleriksi. Erityisesti etelävaltioiden plantaasinomistajat suosivat näitä hevosia niiden miellyttävien askellajien sekä näyttävyyden vuoksi, mutta se oli suosittu hevostyyppi ympäri Yhdysvaltoja. Suosion syynä lienee ollut rodun monikäyttöisyys: se soveltui lähes kaikkeen käyttöön, jopa kevyisiin maatöihin. Ensimmäinen rodun askellajeja esittelevä kansallinen näytös pidettiin vuonna 1856. Yhdysvaltojen sisällissodassa (1861–1865) se oli suosittu upseerien ratsu. Sisällissodan jälkeen Kentucky Saddler oli tärkeässä roolissa yhteiskunnan uudelleenrakennuksessa.

Rotuyhdistys, American Saddlebred Horse Association perustettiin vuonna 1891 Louisvillessa/Lexingtonissa, Kentuckyssa. Vuonna 1899 yhdistyksen nimi muutettiin American Saddle Horse Breeders Associationiksi ja vuonna 1980 nykyiseen muotoon American Saddlebred Horse Association. 1900-luvulla saddlebredien näytöstoiminta alkoi saavuttaa yhdä suurempaa suosiota ja kilpailutapa ja -säännöt yhtenäistettiin.

Rakenne

Saddlebred on erittäin kevytrakenteinen ja tyylikäs hevonen.
saddlebred
© Jean

Käyttö

Saddlebred tunnetaan yleensä show-hevosena yhdysvaltalaisissa saddleseat-luokissa. Se on loistava, joskin hieman keinotekoinen ratsu keinotekoisesti kohotettuine häntineen, pitkine kavioineen ja korkeine askelineen. Mutta jos saddlebredin kaviot pidetään normaaleina, ne ovat edelleen erittäin monikäyttöisiä ratsu- ja ajohevosia. Ne toimivat karjahevosina, hyppäävät hyvin ja pärjäävät niin koulu- kuin kenttäratsastuksessakin. Luonteeltaan niiden sanotaan olevat älykkäitä, nopeasti oppivia ja eläväisiä. Saddlebredejä on Yhdysvaltojen lisäksi myös Australiassa, Etelä-Afrikassa ja jonkin verran myös Euroopassa.

Saddleseat-luokissa saddlebredit esitetään viisikäynti- tai kolmikäyntiluokassa. Viisi- ja kolmikäyntihevoset esitetään ratsain ja niiltä arvostellaan askellajien lisäksi eloisuus ja luonne. Kolmikäyntihevosilta edellytetään kauneutta ja tyylikkyyttä. Saddlebredejä käytetään myös vaunuhevosina. Ajoluokassa hevoset vetävät nelipyöräisiä rattaita ja esittävät kaksi askellajia: vireä käynti (animated walk) ja ilmava ravi (airy park trot).

Slow Gait ja Rack

Viisikäyntihevosilla on normaalien askellajien lisäksi kaksi nelitahtista askellajia: slow gait ja nopeampi rack, jossa polvien liikkeet ovat hyvin iskevät. Molemmissa askellajeissa jalkojen on noustava hyvin korkealle. Varsinkin rack on hyvin rasittavaa etujaloille, sitä ratsastetaan vain pehmeällä alustalla.
Video: rack (YouTube)

saddlebred
© MissTessmacher
Lähdeluettelo
  1. American Saddlebred (verkkodokumentti). Wikipedia. Viittauspäivämäärä 2010-11-15. Saatavissa http://en.wikipedia.org/wiki/American_Saddlebred
  2. Breed History (verkkodokumentti). American Saddlebred Horse Association. Viittauspäivämäärä 2010-11-15. Saatavissa http://www.asha.net/Breed-History
  3. Canadian Pacer (verkkodokumentti). Wikipedia. Viittauspäivämäärä 2010-11-16. Saatavissa http://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Pacer
  4. Kidd, Jane. Maailman hevoset - rodut ja kasvatus. WSOY 1988. Suom. Elina Dahlqvist-Lahtinen ja Heikki Lahtinen. ISBN 951-0-15117-3.
  5. Pickeral, Tamsin. The Encyclopedia of Horses & Ponies. Parragon Books, 1999. ISBN 0-75256-563-X.
  6. Pure Style. Patrice D. Bucciarelli. Horse Illustrated December 2010. ISSN 0145-9791.
  7. The Conformation of the American Saddlebred (verkkodokumentti). American-Saddlebred.Com. Viittauspäivämäärä 2010-11-15. Saatavissa http://www.american-saddlebred.com/asbtype.htm
© Hevosmaailma.net
Kirjoittaja: S. Tähkämö (www(at)hevosmaailma.net)
Muokattu viimeksi 2011-09-26
Sivu kuuluu Hevosmaailma.net-sivustoon