MAKEDONIANPONI

Mazedonisches Gebirgspferd


Makedonianponi on pieni vuoristoponi Makedonian alueelta. Se on terve, kiltti, kestävä ja varmajalkainen, kuten vuoristoponit yleensä.
Makedonianponissa on nähtävissä itämaista leimaa.
Nykyisin makedonianponi on harvinainen kotialueillaan, mutta sitä kasvatetaan pienimuotoisesti Sveitsissä.
© Hevosmaailma.net
Kirjoittaja: S. Tähkämö (www(at)hevosmaailma.net)
Muokattu viimeksi 2006-07-28
Sivu kuuluu Hevosmaailma.net-sivustoon