DONGOLA

Dongol Horse, Fulani

Historia

Lähteet eivät kerro, mistä dongola on alunperin kehittynyt tai milloin, mutta ilmeisesti kyseessä on hyvin vanha hevostyyppi. Alunperin dongola on kotoisin samannimiseltä alueelta Sudanista, mutta jo muutamia satoja vuosia sitten se on levinnyt melko laajalle Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, mm. Kameruniin. Leviämistä ovat haitanneet erilaiset karjataudit, jotka ovat Afrikassa yleisiä ja tappavat myös hevosia.
Rotua on parannettu berberihevosilla ja jonkin verran myös arabeilla ja angloarabeilla. Näiden risteytysten ansiosta dongolasta tuli suurikokoisempi eli parempi ratsu ja kuormahevonen. Dongoloita on käytetty paljon myös ratsuväen hevosina sitkeyden ja vaatimattomuuden takia.

Rakenne

Käyttötarkoituksen puuttuessa dongoloiden jalostus on jokseenkin sattumanvaraista ja perustuu eniten väriin: mitä erikoisempi, sen parempi. Tämä selittää rodussa usein esiintyvän sabinokirjavuuden. Varsinkaan tammoja ei valikoida jalostukseen millään tavoin. Tämän takia dongoloilla on yleensä huono rakenne.
Dongolasta on hieman toisistaan eroavia tyyppejä. Kirdimi on pienikokoinen, sen keskimääräinen säkäkorkeus on vain noin 133 cm. Bandiagara tai Gondo on Malin alueen muunnos, sen korkeus on keskimäärin 142 cm.

Käyttö

Nykyisin dongolat ovat enimmäkseen statussymboleita, joilla ratsastetaan harvoin, lähinnä seremoniallisissa tilaisuuksissa. Vain oreja käytetään ratsuina, tammat elävät ja varsovat köyhillä pensaikkolaitumilla. Huonosta hoidosta ja ravinnosta johtuen hevoset jäävät yleensä pieniksi, mutta ne ovat kuitenkin hämmästyttävän hedelmällisiä ja varsat elinvoimaisia.

Lähdeluettelo

Tiedot pohjautuvat pääasiassa Fulvio Cinquinin artikkeliin "La loro Africa - i cavalieri guerrieri del Cameroun" (Cavallo Magazine 2/2003).
Muut lähteet:
Dongola (cheval) (verkkodokumentti). Wikipedia. Viitattu 2010-01-09. Saatavissa http://fr.wikipedia.org/wiki/Bandiagara_(cheval)
© Hevosmaailma.net
Kirjoittaja: S. Tähkämö (www(at)hevosmaailma.net)
Muokattu viimeksi 2010-01-09
Sivu kuuluu Hevosmaailma.net-sivustoon