Muut amerikkalaiset rodut / Other American breeds

Lista Ionicista löytyvistä pohjoisamerikkalaisista roduista

Lista Ionicista löytyvistä eteläamerikkalaisista roduista


Created May 12th 2005
© Ionic 2005
Layout & photo: S.T. & V.R.