ARABIALAINEN TÄYSIVERINEN

Takaisin arabianhevosen sivuille


 

Historia

1. Alkuperä

Kun Jumala loi hevosen, Hän puhutteli etelätuulta ja sanoi: "Luon sinusta eläimen. Tiivisty!" Niin etelätuuli tiivistyi ja Jumala loi siitä tummanrautiaan eläimen. "Minä annan sinulle nimeksi hevonen ja teen sinusta arabialaisen." Sitten Jumala siunasi hevosen ja antoi sille kauneuden ja onnen merkin, valkoisen tähden keskelle otsaa.
Näin kertoo arabianhevosen syntymisestä beduiinien legenda.

Arabianhevosen polveutumisesta ei ole aivan täyttä varmuutta, mutta näyttäisi siltä, että saman tyyppisiä hevosia on ollut jopa 8000 vuotta sitten. Libyan alueelta on nimittäin löydetty tälle ajalle ajoitettu esihistoriallinen kalliopiirros, joka muistutti hyvin paljon arabianhevosta. Näyttäisi myös siltä, että tällöin arabin tyyppinen villihevonen olisi levittäytynyt laajalle pohjois-Afrikkaan ja Lähi-itään, ei pelkästään Arabian niemimaalle.

Tämä villihevostyyppi on ilmeisesti ainakin jotain sukua hevostyyppi 4:lle, joka on kaspianponin esi-isä. Joidenkin arvioiden mukaan kaspianponi saattaisi olla vanhempi rotu kuin arabianhevonen ja arabi polveutuisi tästä. Yhdennäköisyys on ainakin selvä.
Toinen vaihtoehto on ns. protoarabi. Teorian mukaan protoarabit kehittyivät heti kun Equus oli vaeltanut Amerikasta Euraasian puolelle. Tällöin Euraasiaan tulleet Equukset olisivat jakautuneet kahteen ryhmään, pohjoiseen ja eteläiseen ja eteläisestä ryhmästä olisi kehittynyt protoarabi.

Arabian niemimaalta ovat kuitenkin kuuluisimmat linjat lähtöisin. Beduiinien taideteoksissa ja suullisessa perimätiedossa esiintyy arabianhevosia jo noin 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Tällöin beduiinit ilmeisesti alkoivat jalostaa rotua.

Ylös

2. Beduiinit

Yllättävää kyllä, beduiinien jalostustavoitteisiin ei kuulunut kauneus, jota nykyisin pidetään arabien ehkä tärkeimpänä ominaisuutena ja tuntomerkkinä. Hevosten tuli olla rohkeita, kestäviä ja voimakkaita. Heikot hevoset eivät olisikaan selvinneet aavikon olosuhteissa. Varsinkin tammat valittiin siitokseen kestävyyden ja voimakkuuden perusteella, orien valinnassa kiinnitettiin huomiota jonkin verran myös kauneuteen ja hyvään luonteeseen. Myös väri ja merkit vaikuttivat jalostukseen, beduiinit esimerkiksi sanoivat: "Kavahda kirjavaa hevosta, sillä se on lehmän sukua."

Beduiinit kasvattivat hevosiaan erittäin tinkimättömästi ja tammaa pidettiin oria arvokkaampana, koska se pystyi synnyttämään varsoja. Hevosten suvut kulkivat suullisena perimätietona.

Hevosten polveutuminen jaettiin sukuihin ja perheisiin. Sukuja on 20-22 ja niihin kuuluu toistasataa perhettä. Kuuluisin suvuista on Kuhailan, johon kuuluu 36 perhettä. Muita tunnettuja sukuja ovat Saqlawi, Mu'nigi (Munaghi), Jifan, Dahman, Abayan (Obeyan), Hadban, Hamdani ja Samhan. Suvut ja perheet kulkevat tammalinjoittain

Islamin profeetta ja perustaja Muhammed oli eräs tärkeimmistä ja vaikutusvaltaisimmista hevoskasvatuksen suosijoista. Hän ymmärsi, että sodankäynti vaatii nopeita, ketteriä ja sitkeitä hevosia. Niinpä hän kirjoitti: "Jokaisesta hevoselle annetusta ohranjyvästä saa taivaassa yhden synnin anteeksi."

Legenda kertoo, että Muhammed piti satapäistä tammalaumaansa juomatta päiväkausia ja päästi ne sitten järvelle. Juuri kun hevoset alkoivat juoda, hän kutsui niitä luokseen. Vain 5 tammaa tuli ja näistä uskollisimmista tarun mukaan polveutuisi arabien 5 päälinjaa: Kuhailan, Saqlawi, Hadban, Abeyan ja Hamdani.
Todeksi tätä legendaa ei tietenkään ole todistettu, mutta joka tapauksessa Muhammedin vaikutus hevosjalostukseen oli merkittävä.

Ylös

3. Eurooppa

Muslimit arvostivat pyhää hevostaan niin paljon, että eurooppalaisten oli vaikea ostaa näitä hevosia, koska muslimien perimätieto sanoi, että hevosen sydän särkyisi, jos se joutuisi islamin vihollisten käsiin. Tästä uskomuksesta huolimatta Euroopassa on ollut arabeja jo pitkään. Muslimien vallatessa Pyreneiden niemimaan 600-luvulla, heidän mukanaan tuli myös itämaisia hevosia, joiden joukossa oli arabien lisäksi myös berberihevosia ja todennäköisesti myös turkmeeninhevosia. Nämä hevoset levisivät myös Ranskaan ja vaikuttivat melko paljon paikallisiin hevosiin.

Myöhemmin 1600-luvulla itäiseen Eurooppaan tuli arabeja turkkilaissotien ansiosta. Samoihin aikoihin itämaisia hevosia tuotiin myös Englantiin, missä ne vaikuttivat suuresti täysiveristen kehittymiseen.

Huomattavaa on, että mm. sotien mukanaan tuomia arabeja ei ollut mitenkään suuria määriä eikä niitä jalostettu puhtaina vaan risteytettiin paikallisiin hevosiin näiden parantamiseksi. Ensimmäisenä puhtaita arabeja alettiin kasvattaa Puolan alueella 1570-luvulla, mutta muualla Euroopassa ei arabisiittoloita ollut juurikaan ennen 1800-lukua. Arabialainen oli harvinainen ja sen vuoksi arvostettu eläin ennen jalostustoiminnan alkua.

Yksi kuuluisimmista 1800-luvun arabisiittoloista oli Crabbet Park Iso-Britanniassa. Sen omistajat Sir Wilfrid Scawen Blunt ja hänen puolisonsa Lady Anne alkoivat tuoda puhtaita arabeja maahan 1870-luvulla ja useiden vuosikymmenien ajan Crabbet Park tuotti puhtaita arabeja.

Ylös

4. Egypti

Egyptissä on ollut oma arabianhevoskantansa jo kauan. Siellä on säilynyt mm. 4000 vuotta vanha ratsastajapatsas, jonka hevonen muistuttaa paljon arabia. Kuuluisin arabianhevosten ihailija ja kasvattaja oli varakuningas Abbas-passa 1800-luvulla. Vielä nykyäänkin hänen ansiostaan egyptiläinen linja on erittäin suosittu ja laadukas. Nykyisin Egyptin merkittävin siittola on El Zahara.

Ylös

5. Yhdysvallat

Yhdysvalloissa ei arabeja ollut juuri lainkaan ennen 1900-luvun alkua ja rodun harrastajiakin oli vain kourallinen. Chicagon maailmannäyttelyihin 1893 Turkki toi osastolleen 45 arabialaista ja rotu herätti suurta kiinnostusta. Yhdysvaltojen arabikantakirja perustettiin 1908, jolloin siinä oli 71 yksilöä. Nykyisin Yhdysvaltojen arabikanta on suurempi kuin kaikkien muiden maiden yhteensä: 1994 kantakirjattiin Yhdysvalloissa 500 000:s arabi.
© Hevosmaailma.net
Kirjoittaja: S. Tähkämö (www(at)hevosmaailma.net)
Muokattu viimeksi 2005-11-01
Sivu kuuluu Hevosmaailma.net-sivustoon